Acerca de la SSN

 

La  Surveillance Studies Network (SSN) és una organització sense ànim de lucre, dedicada a l’estudi de les tecnologies de la vigilància i la vigilància en totes les seves formes, a més de la lliure distribució d’informació acadèmica.

Està registrada al Regne Unit però està oberta a membres i simpatitzants d’arreu del món. Som els impulsors de la revista Surveillance and Society, , així com assessors sobre vigilància i investigació en polítiques públiques.

La història de la conferència bianual de la Surveillance and Society 

Els orígens d’aquesta conferència biannual estan totalment vinculats a la gènesi de la revista acadèmica Surveillance & Society. El juliol de 1996 s’organitza la primera reunió acadèmica per explorar la importància social i política dels CCTV, “CCTV, Surveillance and Social Control”, a càrrec de Clive Norris i Jade Moran a la University of Hull. Alguns dels participants més notoris, poc després rebien finançament del “Economic and Social Research Council” del Regne Unit per dur a terme un cicle de seminaris interdisciplinaris anomenats “Surveillance and Society”. Clive Norris va convocar els seminaris entre 1998 i 2000, amb l’objectiu d’exminar les implicacions de la gran quantitat de noves tecnologies de la vigilància que estaven irrumpent en un nombre creixent de contextos administratius, comercials i legals. El cicle de seminaris es va tancar amb una conferència (juny de 2000) a la University of Hull, que va acabar amb un intens debat sobre la millor fórmula per continuar col·laborant i explorant la disciplina emergent de la vigilància. En aquella reflexió hi eren Kirstie Ball,  Jason Ditton, Steven Graham,  David Lyon, Clive Norris and  David Wood. Van prendre la decisió d’0rganitzar una altra conferència focalitzant més específicament en els CCTV, alhora que procurant una ampliació de l’enfoc als desenvolupaments tan Europeu com mundial, així com també iniciar una revista científica sobre estudis de vigilància. Es va concebir la futura revista com una publicació gratuïta, on-line i d’accés obert, amb la intenció de poder arribar el més lluny possible, sense quedar confinada a les prestatgeries de pròsperes biblioteques universitàries.

Així doncs la revista Surveillance and Society i la conferència bianual neixen en l’encaixada de mans d’aquell debat final a mitjans del 2000. La sinèriga entre ambdós projectes resultava òbvia: les xarxes de col·laboració nascudes en el cicle de seminaris formaven la base de la publicació, alhora que la revista extenia aquestes xarxes acadèmiques. La conferència era l’espai on començar a presentar alguns dels articles publicats en la revista. El fet que Surveillance and Society deixés de ser una idea embrionària per passar a ser una realitat es deu, en gran mesura, a les habilitats tècniques i editorials de David Wood (qui es va encarregar de dissenyar el web original, i durant anys ha gestionat la revista millorant contínuament els seus coneixements tècnics).

D’altra banda, una revista que neix fruit d’una encaixada de mans i amb la promesa de procurar per un accés lliura a la comunitat global és un projecte difícilment sostenible. En primer lloc, no disposava de base legal i segonament no hi havia una base econòmica. Aquests dos problemes es van solucionar creant la Surveillance Studies Network (SSN), una entitat sense ànim de lucre, amb l’objectiu principal de tenir els drets i publicar la Revista i promoure l’estudi i l’entesa crítica del camp de la vigilància. La base econòmica també es va resoldre amb la creació de la SSN, que permetia que la revista es financiés i mantingués gràcies a l’afiliació de membres i subscriptors associats. Sota el comandament de Kirstie Bal, la SSN va desenvolupar un pla econòmic per tal de garantir la viabilitat de la revista a llarg termini. La conferència bianual és la base del pla: no només esdevé un punt de trobada per recol·lectar quotes de soci, sinó que qualsevol superhàbit es destina exclusivament a despeses de la revista. Aquest és un detall especialment important malgrat comptar amb la inestimable i prestigiosa ajuda del Award for Scholarly Journals (de la Canadian Social Science and Humanities Research Council). Aquest reconiexement aporta el finançament bàsic de la revista Surveillance and Society per tres anys. Aquesta subvenció s’acaba el 2015 i ja s’ha planejat la reserva d’una part important de la quantia percebuda per asegurar la publicació i el desenvolupament de la revista en els propers anys.

Les edicions de la Conferència Bianual:

  • 1a Conferència Bianual de Vigilància i Societat:  ”CCTV and Social Control: The Politics and Practice of Video-surveillance – European and Global Perspectives” [CCTV i control social: Polítiques i Praxis de la Video-vigilància - Perspectives europees i globals]. Conferència de dos dies a càrrec del Centre de Recerca Criminològica, University of Sheffield, UK; 8 i 9 de gener de 2004
  • 2a Conferència Bianual de Vigilància i Societat:   ”Crime, Justice and Surveillance” [Crim, justícia i vigilància]. Conferència de dos dies a càrrec del Centre de Recerca Criminològica, University of Sheffield, UK; 5 i 6 d’abril de 2006.
  • 3a Conferència Bianual de Vigilància i Societat:   ”Invisibilities:  The Politics, Practice and Experience of Surveillance in Everyday Life” [Invisibilitats: Política, praxi i experiència en la Vigilància quotidiana], Conferència de dos dies a càrrec del Centre de Recerca Criminològica, University of Sheffield, UK;  dies 2 i 3 d’abril de 2008
  • 4a Conferència Bianual de Vigilància i Societat:    ”A Global Surveillance Society?” [Una societat global de la vigilància?] . Conferència internacional de tres dies a càrrec de la School of Social Sciences City University London, UK:  del 13 al 15 d’abril de  2010.
  • 5a Conferència Bianual de Vigilància i Societat:   ”Watch This Space: Surveillance Futures” [Vigilando este espacio: Futurs de la Vigilància]. Conferència internacional de dos dies a càrrec del  Department of Sociological Studies, University of Sheffield, UK;  dies 3 i 4 d’abril de 2012.
  • 6a Conferència Bianual de Vigilància i Societat:  ”Surveillance, Ambiguities & Asymmetries” [Tecnologies de Vigilància: Ambigüetats i Assimetries]. Conferència internacional a càrrec de la Universitat de Barcelona, España. 24-26 d’abril de 2014.